Hovedsiden


Dovrebanen er et av de største kulturminner i Oppdal. Den skjærer seg igjennom kommunen fra nord til sør, Vedtaket om bygningen av banen tilbake i 1908 var en skellsettende begivenhet i bygdas historie. Intet kulturminne har hatt og har større betydning for Oppdalsamfunnet. Dovrebanen ble offisielt åpnet 17. september 1921 av kogn Håkon. Ved banens 75 års jubileum i 1996 gjestede Norsk Jernbaneklubbs veterantog Oppdal i august.
Foto: Mogens Juul Rasmussen

 

Velkommen til Kulturterminalen Oppdal

På Kulturterminalen Oppdal finner du en oversikt over kulturminner, verneplaner og fredninger i Oppdal. I tillegg vil du finne sider som omhandler kulturlandskapet i kommunen, en liste over foreninger som driver med kulturhistorisk arbeid og noen sider om restaurering.
På kildesiden kan du finne henvisninger til ulike kilder og våre temasider gir et innblikk i forskjellige kulturhistoriske temaer.
Til Oppdal Historielags årlige utgivelse "Bøgda Vår" vil du finne en kronologisk og tematisk innholdsfotegnelse.

Bidrag til kuturterminalen

Kulturterminalens sider gir ellers rom for at alle som kan bidra med historisk materiale kan få dette publisert på disse sider. Har du historisk materiale, forslag, rettelser eller annet: Kontakt oss og send oss en mail.